De tidiga åren

 

SLOUGHINS HISTORIA I SVERIGE

 

I slutet av 1960-talet introducerades rasen i Sverige av Fru Gudrun Boulechfar som importerade ett par sloughis från Algeriet, hanen Tagiurie El Siam, som ansågs vara av tvivelaktiv härkomst samt tiken Richa Talata som representerade en mycket tilltalande typ.

1969 parades Richa Talata med hanen Shab Ben Alojazaer. Hon födde 2 tik-valpar, Du-Hoggar samt Bou Manjineni.

1971 parades Richa Talata igen, den här gången med en hane importerad från Frankrike, Sedouk. Resultatet blev 1 tikvalp, Quargla-Etnen.

1974 parades Du-Hoggar och födde Skogsfolkets Ashour. Hane okänd samt ev kullsyskon okända.

1975 fanns i tidningen Vinthunden en annons om en engelsk importhane, Djaeser Malik Hamadeh för avel, ägare Amin & Gudrun Hamadeh boende i Stockholms-förorten Enskede.

Över huvudtaget är dokumentationen om de tidigare svenska sloughis mycket bristfällig.

Det sägs att samtliga avelsdjur såldes till England under slutet av 70-talet. Kvar fanns då endast de enstaka avkommorna.

 

Texten ovan är hämtad ur RAS för sloughi

 
Följande uppgifter är hämtade ut Susannah Kemps databas:
 

IMPORTER

 

Richa Talata S 38287/68, tik, sandfärgad, brindle tecknad, importerad & ägd av: Gudrun Boulechfar
uppfödd av: Mimoum Sellem Batna, Algeriet
1964
e. Saiyed
u. Richa Etnen

 

Shab Ben Eldjazaer S 06574/69, hanhund, importerad & ägd av: Gudrun Boulechfar
e. Mohsen
u. Djidjiha

 

Serdouk S 05324/71, hanhund, sobel, importerad & ägd av: Gudrun Boulechfar
f 1969-09-26
e. Khalife LOF 10 SL 57/4
u. Rani

 

KULLAR

 
Gudrun Boulechfars kull född 1968-12-26 4+5
e. Shab Ben Eldjazaer S 06574/69
u.
Richa Talata
 

 

Bou Saada S 09982/69
sand med brindle tecken

Djid-Jelli S 09986/69
vit med brindle tecken

   

Haoud-el-Hamra S 09983/69
sand med brindle tecken

Bir-Djedid S 09981/69
grå med gula tecken

   

Hassi-Messaoud S 09984/69
"grå-gul" med brindle tecken

Du-Hoggar S 09987/69
brindle

   

Beni-Abbas S 09985/69
vit med brindle tecken

El-Kantara S 09988/69
sand med brindle tecken

   
 

Kabylie-Djurjura S 09989/69
sand med svart mask

   
Gudrun Boulechfars kull född 1970-03-31 1+1
e. Shab Ben Eldjazaer S 06574/69
u.
Richa Talata
 

 

El-Henrico S 15027/70
brindle
äg: Stig Ekstöm, Södertälje

Bou-Manjineni S 15028/70
sand med svart mask
senare exporterad till Finland 1970

 
Gudrun Boulechfars kull född 1971-07-19 2+2
e. Serdouk S 05324/71
u.
Richa Talata

 Quargla-Etnen_63.jpg (53988 bytes)

 

NORDUCh Ouargla-Etnen S 39020/71 
sobel

Be Jaia-Arba S 39022/71
brindle

   

In-Salah-Wahad S 39019/71
sobel

Kabylie-Talata S 39021/71
gul med svarta tecken

 

Skogsfolkets A-kull född 1973-08-07
e. NORDUCh Ouargla-Etnen
u. Du-Hoggar

 

Skogsfolkets  Asham S 11638/74
sand

Skogsfolkets  Ashour S 6351/74
brindle

   
 

Skogsfolkets  Ahlam S 11637/74
sand

Fru Mrs Boulechfar flyttade från Sverige och hennes hundar såldes till England. Nicholas Morland-Austin, kennel Djaeser baserade sin uppfödning på dessa importer och ännu idag på kennel Kamet lever deras blod vidare.

SLOUGHINS HISTORIA I NORGE

- under arbete -

Ruingros kull född 1977-10-03
e. Int NordUCh Ahmed Of Golden-West
u. Desirate Of Golden-West

Ruingros Bonzo 04274/78

Ruingros Kaisa 04271/78

Ruingros Hensi 04277/78

Ruingros Rozita 042738/78

Ruingros Kid Kaiser 04272/78

Ruingros Sheeba 04270/78

Ruingros Kiwi 04276/78

Ruingros Zapo 04273/78
hanhund
sandgul/vid

SLOUGHINS HISTORIA I FINLAND

- under arbete -

tillbaka

uppdaterad den: 15 maj 2006